Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep dandyhorse.cc określa poniższy dokument zwany w dalszej części „Regulaminem”.

Wyłącznym właścicielem sklepu internetowego Dandy Horse jest firma:

Dandy Horse Rafał Hornberger
Ul. Jordanowska 1b
04-204 Warszawa
NIP: 113-281-27-29
REGON: 146770331

II. CENNIK PRODUKTÓW OFEROWANYCH W SKLEPIE DANDYHORSE.CC

Wszystkie ceny w sklepie internetowym Dandy Horse wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu. W przypadku zakupu na fakturę VAT, konieczne jest wcześniejsze zaznaczenie tego w formularzu zamówień.

III. OFERTY PROMOCYJNE / WYPRZEDAŻ.

Oferty promocyjne przedstawiane w sklepie internetowym Dandy Horse są ważne do wyczerpania zapasów. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza sklepu internetowego Dandy Horse. Zamówienia zawierające błędy w formularzu, bądź nieczytelne informacje, nie będą realizowane. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą następnego dnia roboczego. Klient (zwany dalej „Kupującym”) zobowiązany jest do podania numeru telefonu, a także adresu e-mail, na który otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WYSYŁKA TOWARU.

1. Zamówienia będą dostarczane pod adres Kupującego wskazany na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu dostawy sklep internetowy Dandy Horse zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności ponownej wysyłki towaru.

Możliwe formy odbioru zamówienia:

a. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

b. Odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się.

2. Termin realizacji zamówionych towarów na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego przypadającego po zaksięgowaniu wpłaty zarówno w przypadku przelewu jak i płatności za pomocą karty płatniczej. W przypadku niedostępności towaru, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy po uprzednim powiadomieniu kupującego. Dandy Horse Rafał Hornberger nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy firmy kurierskiej, za pośrednictwem której nastąpiła wysyłka.

VI. FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI.

Kupujący ma prawo wyboru jednej z dostępnych formy płatności. Konieczne jest zaznaczenie wybranej formy uregulowania zakupów na formularzu zamówienia.

1. Przedpłata na konto – prosimy o dokonanie przelewu na podany w e-mailu numer rachunku w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności.

2. Płatność za pomocą karty płatniczej:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Płatność gotówką podczas osobistego składania zamówienia w lokalu Dandy Horse przy ul. Jordanowskiej 2a.

4. Płatność poprzez raty realizowane przez Credit Agricole. Raty RRSO 0% dostępne są przy rozłożeniu płatności na 10 rat. W przypadku dłuższego okresu spłaty konieczne będzie pokrycie kosztów obsługi płatności ratalnej. 

VII. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE.

Wszystkie towary objęte ofertą sklepu dandyhorse.cc podlegają gwarancji.

1. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku zwrotu towar musi zostać odesłany w takim stanie, w jakim został on zakupiony – nieużywany, ze wszystkimi elementami dodatkowymi, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszonymi metkami oraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu (paragon, faktura). Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt został odesłany na zasadach zwrotu oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty płatniczej dokonany zostanie zwrot środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. Nie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do siedziby naszej firmy. W przypadku braku któregokolwiek z w/w elementów Dandy Horse Rafał Hornberger zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru.

2. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru prosimy o przesłanie go na własny koszt na adres siedziby firmy wraz z kartą gwarancyjną i pismem reklamacyjnym. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest również przesłanie wraz z reklamowanym towarem dowodu zakupu w sklepie Dandy Horse. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia przesyłki. Po uznaniu reklamacji Dandy Horse zobowiązuje się do dostarczenia towaru z usuniętą wadą na swój koszt. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt.

3. Towar uszkodzony z winy użytkownika nie podlega reklamacji ani zwrotowi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub zwrotu niezgodnego z warunkami zawartymi w punkcie VII.1. niniejszego Regulaminu, towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Pragniemy zapewnić Państwa, iż sklep Dandy Horse ogranicza do niezbędnego minimum gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, niezbędnych do wysyłkowej sprzedaży towarów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim – korzystamy z nich wyłącznie do realizacji składanych przez Państwa zamówień.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Kupującego - wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usuwania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dandyhorse.cc

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

Rejestrując się w sklepie www.dandyhorse.cc wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych od firmy Dandy Horse Rafał Hornberger.

Zapisz się do newslettera
Dandy Horse Wheels © 2023
crosschevron-down