Asymetryczne obręcze

Pavel Dubovik – 
31.01.2018

Równe naprężenie szprych po obu stronach koła jest czynnikiem w znaczącym stopniu wpływającym na jego stabilność oraz podatność na rozcentrowanie. Przednia piasta pod hamulec szczękowy posiada symetrycznie rozmieszczone kołnierze względem osi symetrii koła (przerywana linia A), dlatego szprychy po obu jego stronach (zaznaczone na czerwono i niebiesko) mają taki sam kąt wejścia w otwory obręczy, a co za tym idzie, równe naprężenie po lewej i prawej stronie (przy założeniu, że koło jest centryczne).

Prawy kołnierz tylnej piasty, ze względu na obecność bębenka, jest przesunięty bliżej jej osi symetrii (linia przerywana A), co przekłada się na zmniejszenie wartości kąta natarcia szprych względem obręczy. W efekcie wartość naprężenia szprych po stronie napędu (linia czerwona) jest wyższa, a po lewej (niebieska linia) niższa.

Relacja naprężenia szprych po stronie napędowej, a lewej tylnego koła jest uzależniona głównie od rozstawu kołnierzy piasty oraz ich wzajemnego stosunku wysokości. Rysunek po lewej przedstawia tylne koło złożone na symetrycznej obręczy. Oś symetrii koła (linia przerywana A) pokrywa się tutaj z linią wyznaczaną przez otwory w obręczy. Relacja kąta natarcia szprych po napędowej stronie, do lewej strony koła wynosi ok. 50%, naprężenie szprych natomiast jest odwrotnie proporcjonalne. Na rysunku po prawej przedstawione jest tylne koło szosowe złożone na asymetrycznej obręczy, w której otwory na nyple przesunięte są w lewo o ok. 2,5 mm (linia kropkowana B), względem osi symetrii koła (linia przerywana A). Skutkuje to wyrównaniem kąta natarcia szprych, a co za tym idzie, zmianą wartości naprężenia szprych po lewej stronie koła do ok. 59% wartości naprężenia szprych po prawej. Wyrównanie kąta natarcia szprych ma też inną zaletę – wzrost bocznej sztywności koła. Jednak nie ma róży bez kolców – asymetryczne obręcze mają jedną wadę: odrobinę wyższą wagę. Mimo tego, w naszej opinii korzyści z nawiązką to rekompensują.

Zapisz się do newslettera
Dandy Horse Wheels © 2023
crosschevron-down